Address: Via Properzio n.5 - 00193 Rome, Italy 

Office number: 06 83361 128‬

Mobile phone: +39 329 321 60 80

Email address: fgesue@agip.com

Contact person: Francesca Gesuè (Dr.)

2007个名人堂的IP

2007个名人堂的IP

塔拉勒•阿布•格扎拉成为工业八国之外的首位专家,跻身于世界知识产权界最知名人物,并名列2007年知识产权名人堂。

更多详情

知识产权词典

知识产权词典

阿布-格扎拉知识产权公司出版的知识产权词典首次全面地录入在阿拉伯世界中所使用的知识产权词汇之英语--阿拉伯语翻译和定义。

更多详情